Tiek sasaukta biedrības „Darīsim paši!” kopsapulce

Informējam, ka 2012.gada 27.martā plkst.15.00 tiek sasaukta biedrības „Darīsim paši!” kopsapulce, Kuldīgas novada Domes Lielajā zālē, Baznīcas ielā 1.

Darba kārtībā:

 

  • Informācija par biedrības paveikto 2011.gadā;
  • Padomes vēlēšanas;
  • ELFLA un EZF partnerības apstiprināšana;
  • Rezidenta iecelšana;
  • Informācija, jautājumi, priekšlikumi.