Tenisa laukuma izveide Kuldīgā

Projekts „Tenisa laukuma izveide Kuldīgā” īstenots ar mērķi izveidot tenisa kortu Kuldīgā, lai  nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Īstenojot projektu, tika uzbūvēts oficiāli noteiktiem starptautiskiem standartiem atbilstošs tenisa korts, tādējādi  nodrošinot:

  • tenisa popularizēšanu biedrības “Darīsim paši!” teritorijā;
  • iespējas radošai, profesionālai izaugsmei;
  • fiziski aktīva dzīves veida veicināšanu un cilvēku veselības nostiprināšanu;
  • bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta atbalstīšanu;
  • iespēju spēlēt tenisu gan vienspēlē, gan spēlē pa pāriem.

Projektu īstenoja biedrība “Goldingen tenisa klubs” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 26999,99 euro apmērā un 3000,00 euro līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.