ELFLA PROJEKTU IEVIESĒJIEM

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 764., 04.10.2011., sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam piecu gadu periodā  biedrībā „Darīsim paši!” iesniedz:

1. Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (5. pielikums)

5. Pielikums

Biežākie jautājumi par pārskatu aizpildīšanu

10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņēmējs vietējā rīcības grupā iesniedz:

1. Pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (4. pielikums);

2. Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (5. pielikums).

4. Pielikums

5. Pielikums

Biežākie jautājumi par pārskatu aizpildīšanu

 

Pārskati iesniedzami oriģināli –

1. Personīgi biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā (ieeja no sētas puses);

2. Nosūtot pa pastu Biedrībai „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301;

3. Ieliekot biedrības „Darīsim paši!” pastkastītē Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, pie ieejas durvīm (sētas pusē).

 

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 25953523 vai rakstīt ginta.ivanovska@gmail.lv