Snēpelē realizē LEADER projektu

Biedrība “Snēpeles pagasta deju kolektīvs” īstenojusi LEADER projektu Nr.20-02-AL31-A019.2201-000010 “Mobila deju zāles aprīkojuma iegāde””, kurā rezultātā iegādāta mobila, abpusēji lietojama  deju grīda un izgatavota spoguļsiena, kas sastāv no pārvietojamiem spoguļu statīviem.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4607, 27, no kurām publiskais finansējums EUR 4146,54 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 460, 73.


Projekta rezultātā iegādātais aprīkojums uzlabos deju mēģinājumu kvalitāti, dejotāju sniegumu un noderēs arī citām iedzīvotāju aktivitātēm (vingrošanai, fitnesam u.c.)

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png