#SkrundaRadaNākotni

Aktīvo Skrundas pilsētas iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju tikšanās – “Kopienu aktīvo iedzīvotāju sapulce par vietējās dzīves un biznesa vīziju” šī gada 2. martā Skrundas pārvaldes telpās Raiņa ielā 11, plkst. 18.00.

#LEADER