Skolotāju konference

Projekta “EZIS” ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē 21.septembrī norisinājās konference/nodarbības eksakto mācību priekšmetu skolotājiem.

Konferences mērķis bija uzrunāt skolotājus no visa reģiona un motivēt viņus savās mācīšanas metodēs izmantot dažādus jaunus inovatīvus paņēmienus, kā arī iedvesmot motivēt tālāk jauniešus mācīties eksaktos priekšmetus un kārtot tajos centralizētos eksāmenus.

Projekts Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”