Semināra materiāli ELFLA 6.kārtas 2.un 3.rīcībām

Lai nodrošinātu sekmīgu projektu iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, biedrība “Darīsim paši!” organizēja seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 6. kārtai.

 Semināra materiāli:

  1. Vispārējie nosacījumi projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanai un projektu vērtēšanas kritēriji
  2. Projekta iesnieguma veidlapa
  3. Tipiskākās kļūdas projektu iesniegumos

Papildus noderīga informācija pieejama šeit>>