Realizēts projekts “Interaktīvais Viduslaiku muzejs Kuldīgā”

  Jelgavas ielā 2, Kuldīgā, durvis vēris jauns, interaktīvs muzejs Live museum – Senās Kuldīgas stāsts.
Ieklausies pilsētas mūru čukstos, bruģa vaidos, vējrādītāju dziesmās – piedzīvo Kuldīgas stāstu! Muzejā izbaudāms pilsētas mantojums – stāsti, kas veidojuši pilsētu – spoži, postoši, iedvesmojoši un baisi!

Projekts „Interaktīva Viduslaiku muzeja izveide Kuldīgā ” īstenots ar mērķi ne tikai radīt jaunu tūrisma objektu mūsu teritorijā, bet arī ieviest jaunu muzeja koncepciju. Projekta pamatā ir ideja par muzeju nevis kā statisku un no apmeklētāja viedokļa pasīvi “no malas” aplūkojamu ekspozīciju, bet gan par muzeju kā dinamisku piedzīvojumu, kura veidošanā aktīvi piedalās un piedzīvojuma saturu veido pats apmeklētājs kopā ar citiem apmeklētājiem. Šādā veidā Kuldīgas pilsētas viesiem vienuviet būs iespējams gan iepazīties ar Kuldīgas un Kurzemes vēsturi, gūstot jaunas zināšanas par to, gan arī pašiem zināmā mērā piedzīvot šo vēsturi un pamēģināt iejusties šeit senāk dzīvojušo cilvēku ādā.

Muzeja darba laiks: katru dienu, plkst. 11:00-18:00.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.