Realizēts LEADER projekts izbraukuma ēdināšanas nodrošināšanai

SIA “Provinces sēta” realizējusi LEADER projektu “Iekārtu un aprīkojuma iegāde izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu attīstīšanai” ar mērķi attīstīt izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumā.

Projektā tika iegādāts marmīts zupai, termosi ēdiena pārvadāšanai, aukstumelementi, sildelementi, karsto dzērienu aparāts, perkulators ar dubulto tērauda korpusu, karstā vitrīna u.c. iekārtas kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.

Iekārtu un aprīkojuma komplekts nepieciešams, lai optimizētu netīro trauku mazgāšanas procesu, tiktu samazināts roku darbs, palielināts sagatavotā ēdiena apjoms, samazināts ēdiena gatavošanas laiks un palielināts izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu apjoms, nodrošināta sagatavoto ēdienu atbilstoša uzglabāšana pirms izbraukuma pakalpojuma sniegšanas vai uz vietas “Kulinārijas, Banketērijas No.1” telpās, kā arī lai paplašinātu izbraukuma tirdzniecības iespējas.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 15. kārtā. Projekts nr. 23-02-AL31-A019.2101-000001, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 16089.72 EUR un 6895.60 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.