Raitam deju solim

Biedrība “MESS” īstenojusi LEADER projektu Nr.19-02-AL31-A019.2202-000006 “Etnogrāfisku Planīcas tautastērpu
darināšana deju kolektīviem “Austra”un “Austriņa””, kurā rezultātā tapuši 48 meiteņu un 48 puišu tautastērpu komplekti visām vecuma grupām.Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 30267.50, no kurām publiskais finansējums EUR 27240.75 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 3026.75.


Lai raits dejas solis ceļā uz  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

This image has an empty alt attribute; its file name is _BoagR_K_A3XrE9l4xopyPMft8q1IXPAdK6ga_oE3b8wi_0TilwZO37krG9DrKTnruLnz_FAwMZFyb2ck3l2iBHFe_xRFPtYzOnP_X2JTDLYIrLyXzTNaxTdteKy2I0htoZNupiWlGsLrvfxmg