Projekts “KOPA” aicina pieteikties esošos un topošos līderus

Projekts “KOPA” aicina pieteikties esošos un topošos līderus, kuriem ir vēlme uzlabot dzīvi savā apkaimē un iesaistīties darbnīcu organizēšanā. Līderi tiek meklēti Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novados!

Projekts „KOPA” ir esošo un topošo līderu, vietējo aktīvistu, biedrību un nodibinājumu (NVO) cilvēku platforma kopienu* veidošanai, lai gudri un radoši risinātu vietējās problēmas un izaicinājumus, atrastu jaunas iespējas

*KOPIENA – cilvēku grupa, kurus vieno piederība konkrētai ģeogrāfiskai apkaimei (pilsētas apkaimei, ciemam, pagastam, novadam u.c.)

MĒS MEKLĒJAM

 • Formālus un neformālos līderus, kuri palīdzēs aktivizēt pārējo kopienu.
 • Aktīvos iedzīvotājus (uzņēmējus, mājražotājus, lauksaimniekus, dažādu pakalpojumu sniedzējus, izglītības un kultūras jomā iesaistītās personas, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, u.c), kuri vēlas un var sadarboties savas apkaimes dzīves uzlabošanai.

PIEDĀVĀJAM

 • Atbalstu 3 darbnīcu organizēšanai:
  • pirmajā darbnīcā apzināsim kopienas vajadzības, definēsim prioritātes un izveidosim rīcības plānu, lai sasniegtu mērķi.
  • pēcāk vēl  divās darbnīcās meklēsim risinājumus iepriekš definētajām vajadzībām. 
 • Nepieciešamo meistaru, ekspertu, uzņēmumu piesaisti.
 • Līderu apmācības, lai stiprinātu kapacitāti un veicinātu sadarbību nacionālā mērogā. 
 • Pieredzes  apmaiņas braucienu Latvijā.
 • Konsultācijas, mentoringu, palīdzību līdzekļu piesaistē.

Aktivitātes sāksies 2019. gadā un turpināsies līdz 2021. gadam.

Dalība projektā ir bez maksas un finansējums aktivitātēm tiks nodrošināts, bet aicinām iesaistīsies apkaimes attīstībā ieguldot sev pieejamos resursus – zināšanas, laiku, darbu, inventāru, sadarbības iespējas, dabas resursus u.c. Aktivitāšu laikā sniegsim atbalstu citu līdzekļu piesaistē. 

Piesakies līdz 21.07.2019 – https://ej.uz/pieteikumsKOPA

Ar katru, kurš būs pieteicies, sazināsimies individuāli, lai pārrunātu iesaisti projektā.

Seko līdzi projekta aktualitātēm projekta Facebook lapā: http://fb.me/projektsKOPA.

Kopienu atbalsta persona biedrības “Darīsim paši” teritorijā (Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novados):

Elīna Immere

27111252

darisim.pasi@gmail.com