Projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” aktivitātes