Plānotās aktivitātes LEADER finansējuma saņemšanai

Biedrība “Darīsim paši!” 2019.gada decembrī/2020.gada janvārī plāno izsludināt kārtu 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Par LEADER atbalsta nosacījumiem uzņēmējiem, interesējies, zvanot 29463295 !