Pieredzes apmaiņas brauciens

Pieredzes brauciens pie biedrības “Lauku partnerība Lielupe” topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem.

2021.gada 9.septembrī LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros tiek organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem Jelgavas novadā, kas ir otrais no trīs pieredzes braucieniem.

Brauciena laikā tiks iepazīti sociālie uzņēmumi Sajūtu māja, Barboleta, BJMK, BenefitPro un 4 vēji, kā arī uzņēmums VIESU LĪČI, kurš veic sociālās aktivitātes, un Jelgavas novada daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “LAIPA”. Uzņēmumus iepazīt mums palīdzēs ne tikai paši to īpašnieki/ vadītāji, bet arī moderatore Regita Zeiļa (Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija), kuras vadībā iedziļināsimies uzņēmumu sociālās uzņēmējdarbības idejās un to attīstības iespējās. Pasākuma rezultātā ieguvēji būs visi – gan organizācijas un uzņēmēji, kurus apmeklēsim, gan pieredzes brauciena dalībnieki, jo pasākums plānots kā abpusēja sadarbība, domu apmaiņa.

Kā atzīst pirmā pieredzes brauciena, kurš 12.augustā norisinājās biedrību “Partnerība Daugavkrasts” un “Pierīgas partnerība” teritorijās, dalībnieki: ir vērtīgi redzēt un izprast sociālos uzņēmējus darbībā, īpaši to ideju, dzirksti, kāpēc ir izveidota sociālā uzņēmējdarbība, jo tas nebūt nav viegli – būt gan uzņēmējam, gan rūpēties par kādu sociālo jomu.

Pasākums ir bez maksas.

Priekšroka tiks dota interesentiem no LEADER sadarbības projektā “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” iesaistīto vietējo rīcības grupu (biedrības “Partnerība Daugavkrasts”, “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Lauku partnerība Lielupe” un “SATEKA”) teritorijām – Alsungas, Babītes, Gulbenes, Jelgavas, Ķekavas, Kuldīgas, Mārupes, Olaines, Ozolnieku un Skrundas novadiem, tomēr pieteikt savu dalību braucienā aicinām arī citu novadu interesentus.

Lai pieteiktu savu dalību pasākumā, līdz 2.septembrim jāaizpilda šī pieteikuma anketa: https://ej.uz/SU_pieredzes_brauciens

Vairāk informācijas lasi: www.daugavkrasts.lv, https://www.facebook.com/partneribadaugavkrasts, pārējo projekta partneru mājaslapās un FB lapās, FB lapā – https://ej.uz/biznesasiltumnica

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Pieredzes brauciens notiks, izvērtējot epidemoloģisko situāciju valstī un ievērojot visus pulcēšanās noteikumus. Pastāv iespēja, ka pasākums var tikt pārcelts.