#PelčiRadaNākotni

Aktīvo Pelču pagasta iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju tikšanās – “Kopienu aktīvo iedzīvotāju sapulce par vietējās dzīves un biznesa vīziju” šī gada 29.martā Pelču pagasta tautas namā, plkst. 18.00.

#LEADER