PĀRSKATI PĒC PROJEKTU REALIZĒŠANAS

Svarīga informācija rīcības “Lauku saimniecību modernizācijas un mājražošanas attīstības veicināšana” projektu realizētājiem!

Saskaņā ar projekta Lēmumā par projekta realizēšanu noteikto, Atbalsta saņēmējam 10 darba dienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā jānodrošina „Pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem” (Noteikumu Nr.1021 3.pielikums) un „Pārskata par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem” (Noteikumu Nr.1026 4.pielikums) iesniegšanu Vietējā rīciības grupā “Darīsim paši!”.

„Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem” (3.pielikums)
„Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem” (4.pielikums)

Pārskati iesniedzami oriģināli –

1. Personīgi biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā (ieeja no sētas puses);
2. Nosūtot pa pastu Biedrībai „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301;
3. Ieliekot biedrības „Darīsim paši!” pastkastītē Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, pie ieejas durvīm (sētas pusē);
4. Elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 26703067 vai rakstīt simona.nazarova@kuldiga.lv