PAR ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 9.KĀRTAS REZULTĀTIEM

dp

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 9. kārtā no 2014.gada 03.novenbra līdz 03.decembrim  tika saņemti 7 projektu iesniegumi par kopējo projektu summu 127 851.77 EUR, no tiem pieprasītais publiskais finansējums  – 39 874.06 EUR.

Veicot projektu iesniegumu izvērtēšanu par atbilstību Vietējās attīstības stratēģijai, visi projektu iesniegumi ir saņēmuši pozitīvu atzinumu.

2014.gada 17.decembrī  visi projektu pieteikumi tiks  nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

 Projektu iesniegumu sarakstu pēc saņemto punktu skaita 6.rīcībā skatīt ŠEIT>>

Informāciju sagatavoja:
Koordinatores vietniece
G.Ivanovska