PAR ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 7. KĀRTAS REZULTĀTIEM

dp

Biedrībā “Darīsim paši! ” Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros (1.rīcība)  7. kārtā no 2013. gada 9. decembra līdz 2014. gada 9. janvārim tika saņemti 7 projektu iesniegumi ar kopējo projektu summu 64 350.87 EUR un pieprasīto publisko finansējumu 31 166.10 EUR. Izsludinātais publiskais finansējums ir 22 126.30 EUR.

Veicot projektu iesniegumu izvērtēšanu par atbilstību Vietējās attīstības stratēģijai, visi projektu iesniegumi ir saņēmuši pozitīvu atzinumu.

 2014. gada 5. Februārī projektu iesniegumi ir nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Projektu iesniegumu saraksts pēc saņemto punktu skaita 1.rīcībā >>

Informāciju sagatavoja:
Simona Nazarova