PAR ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 1.KĀRTAS REZULTĀTIEM

PAR ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 1.KĀRTAS REZULTĀTIEM

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 1. kārtā no 2016.gada 20.maija līdz 20.jūnijam  tika saņemti 122 projektu iesniegumi par kopējo projektu summu 4`940`680.92 EUR, no tiem pieprasītais publiskais finansējums  – 3`907`246.73 EUR.

Veicot projektu iesniegumu izvērtēšanu par atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai :

111 projektu pieteikumi ir saņēmuši pozitīvu atzinumu.

11 projektu pieteikumi ir saņēmuši negatīvu atzinumu.

2016.gada 26.jūlijā visi projektu pieteikumi tiks  nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

 Projektu iesniegumu sarakstu pēc saņemto punktu skaita skatīt 1_riciba

Projektu iesniegumu sarakstu pēc saņemto punktu skaita skatīt 2_riciba

Projektu iesniegumu sarakstu pēc saņemto punktu skaita skatīt 3_riciba

 

Informāciju sagatavoja:
Koordinatore Ieva Birbele