#PadureRadaNākotni

Aktīvo Padures pagasta iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju tikšanās – “Kopienu aktīvo iedzīvotāju sapulce par vietējās dzīves un biznesa vīziju” šī gada 22.martā Padures pagasta pārvaldes telpās, plkst. 18.00.

#LEADER