Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 9.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 9. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā: “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” iesniegti 23 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 480’506.67 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 283’301.76 EUR).