Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 7.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 7. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”

1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” iesniegti 18 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 169`187,49 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 197`080,22 euro EUR).