Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 2.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 2. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšana”.

2.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma summa – 423`340.34 euro
Iesniegti 27 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu  713`184.87 euro.