Noslēgusies projektu pieņemšanas 11. kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 11. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā: “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” iesniegti 18 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 410’144.80 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 404’510.26 EUR).