Noslēgusies projektu pieņemšanas 10. kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 10. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 2.rīcībā: “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)”.

2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)” iesniegti 5 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 13088,97 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 13583,18 EUR).