Noslēgusies projektu pieņemšana 16.kārtā

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 16. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā: “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

▪ 16 kārtā (1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”) iesniegti 7 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 106’284,76 EUR.