Noslēgusies LEADER projektu 12.kārta!

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 12. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 2.rīcībā: “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai”.

2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai ” iesniegti 19 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 660’099.10 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 350’089,57 EUR).