Noslēgusies 13. un 14. LEADER projektu kārtas

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 13. un 14. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 2.rīcībā: “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” un 1.rīcībā: “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

▪ 13.kārtā (2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai”) iesniegti 5 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 16’686.00 EUR.

▪ 14. kārtā (1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”) iesniegti 4 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 42’112.31 EUR.