Līvijas Rezevskas izstāžu zāle iegūst jaunu elpu

Noslēgusies Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācija kultūras un mākslas vērtību saglabāšanai. Kuldīgas kultūras biedrības “Līvija” īstenotā projekta kopējās izmaksas ir 34565.75 EUR. No Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” piesaistīti 27 000 EUR, bet Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 7565,75 EUR.

Projekta ietvaros modernizēta ekspozīcija par tēlnieces Līvijas Rezevskas dzīvi un radošo darbību, izmantojot Kuldīgas muzeja rīcībā esošo un izstāžu zālei nodoto materiālu kopumu. Kosmētiski sakārtota izstāžu telpa, piemērojot to dažādu mākslas žanru vajadzībām, tā uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un dažādojot pasākumu saturu. Lai to panāktu, bija nepieciešams salabot ēkas jumta segumu, pieslēgt ēku centrālajai siltumapgādei, nomainīt sienu krāsojumu. Lai padarītu telpas estētiski pievilcīgākas un  uzlabotu apmeklētāju ērtības, nomainīts grīdas segums.

Lai labāk varētu eksponēt mākslas darbus, uzlabots apgaismojums. Lai varētu izveidot interaktīvo ekspozīciju par mākslinieci, ēkā ievilkts internets un vājstrāvas. Iegādāta arī nepieciešamā tehnika – skārienjūtīgais ekrāns un dators ar atbilstošu jaudu, programmatūru un ietilpību.

Izstāžu zāle savulaik izveidota, lai saglabātu tēlnieces Līvijas Rezevskas atstāto kultūras un mākslas mantojumu. Tas ir ļoti plašs un daudzveidīgs – gan dažādos materiālos veidoti mākslas priekšmeti un tēlniecības darbi, gan ideju uzmetumi, skices, apraksti, dokumenti. Materiālo kultūras mantojumu veido vairāk nekā 50 Līvijas Rezevskas tēlniecības darbi dažādos materiālos – bronzā, porcelānā, šamotā, granītā. Nemateriālo kultūras mantojumu veido mākslinieces atstātie materiāli, dokumenti, stāsti un laikabiedru atmiņas par mākslinieces dzimtu, daiļradi, stāsti par Kuldīgu. Tāpat saglabājušies unikāli fotoattēli un videomateriāli, kas stāsta par mākslinieces daiļradi un radošo procesu.

Izstāžu zāle ir atvērta apmeklētājiem bez maksas. Gadā tiek rīkotas aptuveni astoņas izstādes, kuras apmeklē teju 2000 apmeklētāju.

 

Rakstu sagatavoja:

DACE REINKOPA, Kultūras nodaļas vadītāja

KĀRĻA KOMAROVSKA foto

Paraksts fotogrāfijai:

Līvijas Rezevskas izstāžu zālē pēc uzlabojumu veikšanas pasākumi varēs notikt visu gadu. Tagad šeit iespējams iepazīties arī ar interaktīvo ekspozīciju par mākslinieci un viņas daiļradi.