Lepojamies – Vārme šogad ieguvusi atpazīstamības zīmi “VIEDAIS CIEMS 2023”

20. oktobrī, Jaunolaines Kultūras namā notika “Viedo ciemu” salidojums un tika pasniegta atpazīstamības zīme “VIEDAIS CIEMS 2023”.

Kopumā zīme tika piešķirta 8 ciemiem – Vārmei, Degumniekiem, Dvietei, Rudzātiem, Jaunolainei, Medemciemam, Smelteriem un atvērtai saimniecībai “Zadiņi”.

Visā Latvijā tika meklētas un noskaidrotas viedas un stipras kopienas, kas veido un attīsta savas teritorijas, aktīvi iesaista vietējos iedzīvotājus, attīstot jaunas pieejas un risinājumus esošo izaicinājumu risināšanai.

Kopskaitā tika saņemti 24 pieteikumi no visas Latvijas.

Fotogrāfs Intars Šupiņš.