LEADER Kuldīgas novadā

Svarīgi piedāvāt klientiem aizvien jaunus pakalpojumus! SIA “LAKEBUR” īstenojuši LEADER projektu un iegādājušies jaunus pamatlīdzekļus ūdens atrakcijām – BBQ laivu, vienvietīgos ūdens velosipēdus un piepūšamās ūdens atrakcijas.

Steidzies izbaudīt ūdens priekus “Nabītē”!

#LEADER

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 16. kārtā. Projekts nr. 23-02-AL31-A019.2101-000003, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 8710.55 un 2613.17 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.