LEADER Kuldīgas novadā

Godīga, atklāta un taisnīga attieksme pret klientiem – DG Motors.

Ar LEADER projektā iegādātiem pamatlīdzekļiem (riepu montāžas un balansēšanas iekārtām, kompresoru, bremžu stendu, portatīvo datoru un tīrīšanas iekārtu) autoserviss Skrundā spēj piedāvāt saviem klientiem tehnisko apkopi, auto bremzēšanas sistēmas pārbaudi un remontu, riepu montāžu un balansēšanu.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts nr. 20-02-AL31-A019.2101-000012, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 11881.43 un 3564.44 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.