LEADER Kuldīgas novadā

Jauns pakalpojums šaušanas sporta cienītājiem!

Īstenojot LEADER projektu, biedrība “Vulkāna mednieks” Rendas pagastā “Šautuve” izveidojusi jaunu pakalpojumu – praktiskā šaušana olimpiskajā un amerikāņu tranšejas sporta šaušanas stendos. Stendos uzstādītas 15 iekārtas (pa 3 iekārtām uz vienu šaušanas pozīciju), kuras nodrošina vienlaicīgas šaušanas iespējas 5-6 cilvēkiem. Teritorijā tiek gaidīts ikviens interesents! Uz vietas iespējams saņemt teorētiku instruktāžu, kā arī pieredzējušu instruktoru apmācību (pēc nepieciešamības).

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts nr. 16-02-AL31-A019.2201-000024, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 49839.15 EUR un 4983.92 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png