LEADER Kuldīgas novadā

Rendas baznīca ir plaši apmeklēta vietējo iedzīvotāju vidū, kā arī ik gadu baznīcu apmeklē viesi no dažādām Latvijas vietām un ārvalstu tūristi.

Ēkas jumts un konstrukcijas bija sliktā stāvoklī, tādēļ tika realizēts LEADER projekts un baznīca ieguva jaunu jumtu un konstrukcijas. Projekta īstenošana ir devusi neatsveramu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm un sniedz iespēju realizēt jaunus pasākumus.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts nr. 17-02-AL31-A019.2202-000007, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 30000.00 EUR un 3000.00 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png