LEADER Kuldīgas novadā

Vārmes pagastā sakārtots gājēju ceļš posmā no autoceļa līdz sporta hallei, piesaistot LEADER finansējumu. Vārmes pagasta iedzīvotājiem un viesiem, kuri apmeklē izglītības, sporta, izklaides un kultūras pasākumus Vārmes pamatskolā un sporta hallē tagad nodrošināta drošāka pārvietošanās, jo pirms projekta īstenošanas esošais ceļs bija šaurs un to vienlaicīgi izmantoja gan gājēji, gan autotransports.

Šobrīd posms no skolas līdz hallei pieejams visām personu grupām, arī māmiņām ar bērniem ratiņos un personām ar kustību traucējumiem.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts nr. 17-02-AL31-A019.2201-000008, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 29758.43 EUR un 2975.84 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png