LEADER Kuldīgas novadā

“Tautastērpu rakstu ir daudz vairāk, nekā esam pieraduši redzēt, un tie ir tikpat skaisti un interesanti kā jau zināmie”.

Ar LEADER projekta palīdzību, Snēpeles pagasta deju kolektīvs ticis pie jauniem tērpiem. Tērpa skice 1930.gadā atrasta Snēpeles pagasta Jaunarāju mājās, bet tā radīta 1880. gadā.

Līdz šim tērps nekad nav ticis atdarināts, kas sniedz vēl lielāku gandarījumu pašiem dejotājiem, cerot, ka Snēpeles tautastērps parādīsies arī citu kolektīvu garderobē, kļūs populārs un atpazīstams plašākā sabiedrības lokā.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts nr. 17-02-AL31-A019.2202-000005, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 10080.00 EUR un 1008.00 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png