LEADER Kuldīgā

Īstenojot LEADER projektu, Kuldīgas pilsēta tikusi pie jauna tūrisma objekta – Live museum!

Projekta pamatā ir ideja par muzeju nevis kā statisku ekspozīciju, bet gan kā dinamisku piedzīvojumu, kura veidošanā aktīvi piedalās un piedzīvojuma saturu veido pats apmeklētājs. Muzejā iespējams gan iepazīties ar Kuldīgas un Kurzemes vēsturi, gan arī pašiem zināmā mērā piedzīvot šo vēsturi un pamēģināt iejusties šeit senāk dzīvojušo cilvēku ādā.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts nr. 16-02-AL31-A019.2101-000030, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 60038.02 EUR un 18011.41 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png