LEADER Kuldīgā

Viens no izzūdošajiem arodiem Latvijā – kalēja profesija.

Lai veicinātu kalēja amata attīstību un popularizēšanu, īstenots LEADER projekts – izveidota smēde, pārbūvējot ēku un iegādāts nepieciešamais inventārs un iekārtas.

Apmeklēt smēdi var ikviens Kuldīgas novada iedzīvotājs, tūrists, kā arī kāzinieki, kuri savā īpašajā dienā vēlas izkalt vai izveidot kādu simbolisku amuletu vai monētu.

Smēdē iespējams noorganizēt ekskursijas skolēniem, lai iepazīstinātu bērnus ar kalēja amatu.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts nr. 17-02-AL31-A019.2101-000007, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 35268.20 EUR un 10580.47 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png