LEADER Kuldīgā

Projekta idejas sākums – SDK jaunieši un apkārtējo māju iedzīvotāju talka, lai sakoptu parka teritoriju.

Pēc realizētiem LEADER projektiem, parks ieguvis pavisam jaunu veidolu – aktīvās atpūtas laukums ar rotaļu elementiem, mūzikas iznstrumentiem un vingrošanas stieņiem, kuru apmeklē gan pilsētas, gan apkārtējo pagastu bērni un jaunieši. Pēc mūzikas skaņām un rotaļām dodies uz Ventas ielu 33, Kuldīgā!

Foto: Krists Jonelis

Projektu pieteikumi sagatavoti un guvuši atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts nr.17-02-AL31-A019.2201-000013 , īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 28566.90 EUR un 2856.70 EUR līdzfinansējumu un projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts nr. 19-02-AL31-A019.2201-000005, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 39888.93 EUR un 3988.90 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png