LEADER Alsungas novadā

Vieta, kur vienlaicīgi iespējams iepazīt un redzēt suitu kāzu un kristību tradīcijas,uzzināt par materiālo, kā arī nemateriālo mantojumu, saimniecības vēsturi un līdzdarboties ar senajiem amatniecības rīkiem – “Gāčas”. Piesaistot LEADER finansējumu, Alsungas novadā uzcelta jaunbūve, kur izvietota ekspozīcija, kas būs interesanta un saistoša ikvienam!

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts nr. 17-02-AL31-A019.2202-000010, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 29466.00 EUR un 2946.60 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png