LEADER Alsungas novadā

Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” radošā darbnīca “Austuve” ir telpa, kura tiek plaši izmantota suitu tradicionālo prasmju apgūšanai, popularizēšanai un šo prasmju prezentācijai amata brāļiem, interesentiem un tūristiem.Darbnīcā atrodas 11 stelles, kuras pieejamas ikvienam, kas vēlas apgūt aušanas prasmi vai arī sev izgatavot suitu tautas tērpu.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts nr. 16-02-AL31-A019.2201-000006, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 23070.11 EUR un 2307.01 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png