KURZEMES VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU PIEREDZES APMAIŅA

Š.g. 25. maijā biedrības “Laukiem un jūrai” birojā notika pieredzes apmaiņas pasākums “Kurzemes vietējo rīcības grupu pieredzes apmaiņas un jaunu ideju attīstīšanas pasākums turpmākam darbam”, kuru organizēja biedrības “Laukiem un jūrai” vadītāja Ilze Turka.

No biedrības “Darīsim paši!” pasākumā piedalījās biedrības koordinatore Zanda Dimanta-Svilpe. Šajā pasākumā piedalījās arī vietējo rīcības grupu pārstāvji no biedrībām “Talsu rajona partnerība”, “Kandavas partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un “Saldus rajona attīstības biedrība”.

Pasākumā laikā tika pārrunātas šādas tēmas: pieredzes apmaiņa un atziņas par projektu pieņemšanu un saņemtajiem projektiem, to kvalitāti un galvenajām kļūdām; atziņas no semināriem un konsultācijām ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem; projektu vērtēšanas gaita, atziņas par nepieciešamajām izmaiņām stratēģijā, vērtēšanas kritērijos un rīcības plānos; sadarbība ar reģionālo Lauku atbalsta dienestu; Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēma; sadarbība starp vietējām rīcības grupām.