Kuldīgā viesojas Kurzemes VRG pārstāvji

2017.gada 27.jūnijā Kuldīgā, biedrība “Darīsim paši!” uzņēma Kurzemes VRG pārstāvjus, lai dalītos ar pieredzi un plānotu kopīgu starpteritoriālu projektu

Vietējo rīcības grupu pārstāvji tikšanās laikā dalījās ar  līdzšinējo pieredzi darbā ar projektu konkursiem, kā arī diskutēja par iespēju pieteikt un īstenot starpteritoriālu projektu vietējo mājražotāju  un amatnieku produkcijas popularizēšanas un realizācijas atbalstam.

Tikšanās dalībnieki tika iepazīstināti arī ar zīmola “Ražots Kurzemē” pielietojumu un nākotnes iespēju paplašināšanu.

Satikšanās noslēgumā tika apskatīti daži no jaunajā plānošanas periodā realizētajiem LEADER projektiem: Kuldīgas jauniešu māja Jelgavas ielā un Kuldīgas mākslas un radošuma telpa M22 Mālu ielā.