IZVĒRTĒ PADARĪTO

2015.gada 20.martā Kuldīgā tika sasaukta biedrības “Darīsim paši!” kopsapulce.

Kopsapulces laikā klātesošajiem tika sniegta informācija par biedrības paveikto ne tikai iepriekšējā gādā, bet arī visā 2009.-2013. plānošanas periodā, apstiprināts 2014.gada darbības pārskats un iecelts revidents.

Padomes priekšsēdētājs Klāvs Svilpe un koordinatores vietniece Ginta Ivanovska informēja par 2015.gada 10.martā apstiprināto noteikumu projektu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai“ un izmaiņām, kas skar Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.

Kopsapulces noslēgumā biedri tika inormēti par aktivitātēm, kurās biedrība iesasitās un noskatījās Skrundas TV sagatavoto video>> par sadarbību ar Lietuvas Pluņģes rajona vietējo rīcības grupu starpteritoriālajā un starpvalsu projektā “Velokultūra” (Cycling Intelligence).

Šobrīd orgazozācijā ir 22 biedri – trīs pašvaldības, zemnieku saimniecība un uzņēmums, deviņas biedrības un astoņas fiziskas personas.

Kopsapulces prezentāciju skatīt ŠEIT>>

Informāciju sagatavoja:
Ginta Ivanovska,
koordinatores vietniece