Izveidota Bišu dziedinātava Ēdolē

Ēdoles pagastā savu darbību uzsākusi Bišu dziedinātava.

Projekts „Bišu dziedinātavas izveide” īstenots ar mērķi uzsākt jauna pakalpojuma sniegšanu – palīglīdzekli ārstēšanā – bišu dziedinātavu, kur iespējams uzlabot ārstēšanos ar trīs galvenajiem mehānismiem: mikrovibrāciju, ārstniecisko bišu gaisu un bioenerģētisko lauku,

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un īstenotāja līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.