Pazīsti, atbalsti, sargā!

garens PAS!

Biedrība “Darīsim paši!” jau piecus gadus pēc kārtas ir realizējusi Valsts zivju fonda izsludinātā projektu iesniegumu konkursā īstenoto projektu – “Pazīsti, atbalsti, sargā!””

“Pazīsti, atbalsti, sargā!” ir tematisks, informatīvs ielikums, kura mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, kā arī par jaunākajiem pētījumiem šajā jomā.

Sadarbībā ar Viduskurzemes laikrakstu “Kurzemnieks”, tiks laikrakstā publicēti tematiskie ielikumi ar nosaukumu “Pazīsti, atbalsti, sargā!”, kā arī laikraksts publicēs paplašinātus materiālus speciāli šim projektam izveidotā portāla “Kurzemnieks” sadaļā, kā arī “Darīsim paši!” mājas lapā.

2015. gadā tika saņemts finansējums 3630.00 EUR apmērā, kas ļāva izdevuma publicēt četras reizes. 2016. un 2017.gadā saņemtais finansējums bija 5039,89 EUR un izdevums katru gadu tika publicēts sešas reizes.

2018.gadā tika saņemts finansējums 5868,50 EUR apmērā, un tika izdoti desmit tematiskie ielikumi laikrakstā “Kurzemnieks”.

2019.gadā esam saņēmuši apstiprinājumu projektam (saņemtais finansējums 5868,50 EUR), kura rezultātā arī tiek plānots publicēt laikrakstā desmit tematiskos ielikumus, kā arī ievietot publikācijas portālā www.kurzemnieks.lv un www.darisimpasi.lv.

2020.gadā, sadarbībā ar Viduskurzemes laikrakstu Kurzemnieks, tiks izdoti 8 tematiskie ielikumi ar nosaukumu “Pazīsti, atbalsti, sargā!”. Projektam kopējais piešķirtais finansējums ir 4256.00 EUR.

BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 2020. GADĀ ĪSTENO VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU:

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.1 / 12.05.2020 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.2 / 06.06.2020 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.3 / 30.06.2020 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr4. / 17.07.2020 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr5. / 31.07.2020 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr6. / 07.08.2020 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr7. / 21.08.2020 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.8 / 11.09.2020 (pdf)

BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 2019. GADĀ ĪSTENO VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU:

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.1 / 17.05.2019 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.2 / 12.06.2019 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.3 / 26.06.2019 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.4 / 03.07.2019 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.5 / 24.07.2019 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.6 / 05.08.2019 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.7 / 21.08.2019 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.8 / 04.09.2019 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.9 / 18.09.2019 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.10 / 09.10.2019 (pdf)

BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 2018. GADĀ ĪSTENO VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU:

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.1 / 13.04.2018 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.2 / 09.05.2018 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā”Nr. 3 / 25.05.2018 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.4 / 18.06.2018 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.5 / 27.06.2018 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.6 / 13.07.2018 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.7 / 25.07.2018 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.8 / 15.08.2018 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.9 / 14.09.2018 (pdf).

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr.10 / 05.11.2018 (pdf).

BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 2017. GADĀ ĪSTENO VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU:

Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 1 / 12.05.2017 (pdf)


“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 2 / 28.06.2017 (pdf)


“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 3 / 17.07.2017 (pdf)

Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 4 / 25.08.2017 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 5 / 25.09.2017 (pdf)

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 6 / 30.10.2017 (pdf)


BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 2016. GADĀ ĪSTENO VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU:

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 1 / 20.05.2016 (pdf)


“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 2 / 17.06.2016 (pdf)


“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 3 / 12.08.2016 (pdf)


“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 4 / 16.09.2016 (pdf)


“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 5 / 10.10.2016 (pdf)   

 “Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 6 / 21.11.2016 (pdf)


BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 2015. GADĀ ĪSTENOJUSI VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU:

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 1 / 22.05.2015 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 2 / 31.07.2015 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 3 / 11.09.2015 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 4 / 13.11.2015 (pdf)