EZF I – V KĀRTA

akt

“Tūrisma pakalpojumu dažādošana “Nabītē””
Iesniedzējs: biedrība “Nabīte”
Īstenošanas vieta: “Nabīte”, Padures pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 10 055.48 LVL
Publiskais finansējums: 6 000.00 LVL
Kontakpersona: Inese Burdigina
Projekta mērķis: izveidot atpūtas māju “Neptūns”, lai dažādotu aktīvās atpūtas pakalpojumus.


“Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija Maija, Ziedlejas, Kuršu un Kalna ielās Alsungā, Alsungas novadā”
Iesniedzējs: Alsungas novada dome
Īstenošanas vieta: Maija, Ziedlejas, Kuršu un Kalna ielas, Alsunga
Kopējais finansējums: 9 716.85 LVL
Publiskais finansējums: 7 168.17 LVL
Kontakpersona: Aiga Vanaga – Poriķe
Projekta mērķis: rekonstrēt ārējo apgaismojumu vairākās Alsungas ielās, nodrošinot tās iedzīvotājiem labiekārtotu teritoriju un drošību, un veicinot zivsaimniecības aktivitātes novadā.


“Autoceļa 6284 A001 “Vetklīnika-Palejas” rekonstrukcija”
Iesniedzējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: autoceļš 6284 A001 “Vetklīnika – Palejas”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 140 148.50 LVL
Publiskais finansējums: 126 000.00 LVL
Kontakpersona: Lija Šēle
Projekta mērķis: rekonstrēt autoceļa 6284 A001 “Vetklīnka – Paleja” posmu 3.29km garumā (kopējais ceļa garums ir 5.85km), sakārtojot novadgrāvjus, paredzot asfalta segumu un uzstādot ceļa zīmes.


 “Zvejnieka dēls”
Iesniedzējs: biedrība “KALNU PUTNI”
Īstenošanas vieta: “Putnukalni”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 7 804.01 LVL
Publiskais finansējums: 7 023.61 LVL
Kontakpersona: Velta Cine
Projekta mērķis: sakārtot, labiekārtot teritoriju pie diviem dīķiem. Radīt ērtēku piekļūšanu makšķerniekiem. Tuvu pilsētai izveidot patīkamu vietu atpūtai un aktivitātēm, spēlēm uz ūdens.


 “Atelpa pie dabas”
Iesniedzējs: biedrība “Mūsu mājas Īvande”
Īstenošanas vieta: “Birztalas”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 999.60 LVL
Publiskais finansējums: 8 999.64 LVL
Kontakpersona: Igita Aija Kociņa
Projekta mērķis: izveidot labiekārtotu atpūtas vietu ceļotājiem, pieejamu arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī visiem citiem interesentiem, lai sekmētu apkārtējās vides resursu saglabāšanu un novērstu vides piesārņošanu.


 “Lauku sēta – dzīvosim zaļāk”
Iesniedzējs: biedrība “Lauku sēta-dzīvosim zaļāk”
Īstenošanas vieta: “Vankas”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 699.45 LVL
Publiskais finansējums: 8 729.50 LVL
Kontakpersona: Inese Kilipa
Projekta mērķis: veicināt ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, dažādot zivsaimniecības iespējas, lai saglabātu un uzlabotu teritorijas pievilcību, nodrošināt atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, skolas bērnu grupām, tūristiem u.c.


“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” filiāles “Pelči” teritorijas labiekārtošana”
Iesniedzējs: pārtikas drošības,dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
Īstenošanas vieta: z/a Pelči “Avotienes”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 29 999.20 LVL
Publiskais finansējums: 29 999.20 LVL
Kontakpersona: Valdis Plaudis
Projekta mērķis: pilnveidot zivju audzētavas “Tome” filiāles “Pelči” teritorijas pieejamību, veicot tās labiekārtošanu atbilstoši prasībām. kas nepieciešamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.


“Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija Alsungas ciema ielās”
Iesniedzējs: Alsungas novada dome
Īstenošanas vieta: Aizputes, Bērzu, Liepu, Ēdoles, Līvānu, Kalēju, Krasta, Kuršu, Magoņu, Dārza un Ceļinieku ielas, Alsungas novads
Kopējais finansējums: 49 393.35 LVL
Publiskais finansējums: 44 454.01 LVL
Kontakpersona: Aiga Vanaga – Poriķe
Projekta mērķis: rekonstruēt ārējo apgaismojumu 11 Alsungas ciema ielās, nodrošinot tās iedzīvotājiem labiekārtotu teritoriju un drošību, un veicinot zivsaimniecības aktivitātes novadā.


“Klusās ielas un ceļa Skrunda-Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā”
Iesniedzējs: Skrundas novada dome
Īstenošanas vieta: Klusā iela un ceļš Skrunda – Berģi
Kopējais finansējums: 140 000.00 LVL
Publiskais finansējums: 126 000.00 LVL
Kontakpersona: Kristīne Vērdiņa
Projekta mērķis: veicināt dzīves kvalitātes un saimnieciskās darbības uzlabošanos ar zivsaimniecību saistītā teritorijā Skrundas novadā.


“Kukšu ezera makšķernieku bāze”
Iesniedzējs: biedrība “KUKŠU EZERS”
Īstenošanas vieta: Kukšu ezers, Alsungas novads
Kopējais finansējums: 20 423.90 LVL
Publiskais finansējums: 12 000.00 LVL
Kontakpersona: Dainis Jēkabsons
Projekta mērķis: Kukšu ezera makšķernieku bāzes labiekārtošana un publiski pieejamu pakalpojumu attīstība, attīstot Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā esošo un iespējamo tūrisma un zivsaimniecības potenciālu.


“Ozolkalnu ceļa daļas rekonstrukcija Pelču pagastā Kuldīgas novadā”
Iesniedzējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: Ozolkalnu ceļš, 6274C030, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 24 926.30 LVL
Publiskais finansējums: 22 433.67 LVL
Kontakpersona: Dace Cielava
Projekta mērķis: veikt Ozolkalnu ceļa daļas rekonstrukciju, lai uzlabotu piekļuvi zivju audzētavai, tādējādi veicinot uzņēmējdarbību un tūrisma pakalpojumu pieejamību.


“Autoceļa “Rijas-Zaļumi” segas rekonstrukcija Alsungas novadā”
Iesniedzējs: Alsungas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: pašvaldības autoceļš “Rijas – Zaļumi”, Alsunga
Kopējais finansējums: 46 441.29 LVL
Publiskais finansējums: 41 797.16 LVL
Kontakpersona: Aiga Vanaga – Poriķe
Projekta mērķis: veikt Alsungas novada pašvaldības autoceļa “Rijas – Zaļumi” asfalta segas rekonstrukciju 247m ceļa posmā gar zivju pārstrādes u.c. uzņēmumiem, tādējādi nodrošinot novada iedzīvotājiem drošāku pārvietošanos un veicinot zivsaimniecības aktivitātes novadā.


“Liepu ielas rekonstrukcija Alsungā, Alsungas novadā”
Iesniedzējs: Alsungas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: Liepu iela, Alsunga
Kopējais finansējums: 50 012.25 LVL
Publiskais finansējums: 34 097.42 LVL
Kontakpersona: Aiga Vanaga – Poriķe
Projekta mērķis: veikt Liepu ielas Alsungas centrā segas rekonstrukciju 200m posmā, pašreizējā grants seguma vietā izbūvējot asfaltbetona segumu brauktuvei, tādējādi nodrošinot novada iedzīvotāju drošāku pārvietošanos un veicinot zivsaimniecības aktivitātes novadā.


“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” filiāles “Pelči” Tūrisma pakalpojumu attīstība”
Iesniedzējs: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts “BIOR”
Īstenošanas vieta: z/a Pelči “Avotienes”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 12 650.00 LVL
Publiskais finansējums: 12 650.00 LVL
Kontakpersona: Valdis Plaudis
Projekta mērķis: pilnveidot zivju audzētavas “Tome” filiāles “Pelči” pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā pievilcīgu zivsaimniecības tūrisma objektu.