ELFLA VII KĀRTA

logo

MĀJRAŽOTĀJI
(LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJAS UN MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA)

“Žoga ierīkošana augļu dārzam saimniecībā “Liepnieki””
Iesniedzējs: Alise Šternberga
Īstenošanas vieta: “Liepnieki”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 2 040.05 EUR
Publiskais finansējums: 10 20.02 EUR
Kontakpersona: Alise Šternberga
Projekta mērķis: ierīkot žogu augļu dārzam saimniecībā “Liepnieki”, aizsargājot to pret meža dzīvnieku ietekmi, tādējādi nodrošinot kvalitatīvas lauksaimniecības produkcijas ražošanu un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību teritorijā.


“SIA “Vini Curlandia” vīnogu dārza paplašināšana Rendas pagastā”
Iesniedzējs: SIA “Vini Curlandia”
Īstenošanas vieta: “Reķi”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 13 447.59 EUR
Publiskais finansējums: 5 378.88 EUR
Kontakpersona: Valdis Bierands – Bierens
Projekta mērķis: uzņēmuma SIA “Vini Curlandia” uzņēmuma saimnieciskās darbības un konkurētspējas veicināšana, paplašinot vīnogu dārzu un izveidojot jaunu stādījumu atbalsta sistēmu un žogu.