ELFLA VI KĀRTA

logo

“SIA “Kuldīgas ūdens” pamatdarbības uzlabošana”
Iesniedzējs:  SIA “Kuldīgas ūdens”
Īstenošanas vieta: Ventspils iela 15, Kuldīga
Kopējais finansējums: 1 988.56 LVL
Publiskais finansējums: 1 193.14 LVL
Kontakpersona: Andris Kļaviņš
Projekta mērķis: attīstīt kanalizācijas pakalpojkumus, uzlabot SIA “Kuldīgas ūdens” sniegto sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu kvalitāti, samazināt sadzīves kanalizācijas tīklu bojājumu lokalizācijai nepieciešamo laiku, precīzāk plānot nepieciešamās darba metodes un resursus; ieviest jaunu pakalpojumu – vauruļvadu operatīvā TV inspekcija.


“Āra trenažieru izveide Kuldīgas novada Rumbas pagasta Ventas un Mežvaldes ciemos”
Iesniedzējs:  daudzbērnu ģimeņu biedrība “Atvasīte”
Īstenošanas vieta: Venta, Rudupes iela 1/ Mežvalde, Manģenes iela 8, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 8 968.42 LVL
Publiskais finansējums: 8 071.58 LVL
Kontakpersona: Lija Šēle
Projekta mērķis: radīt iedzīvotājiem vietu fiziskās attīstības veicināšanai un veselības stiprināšanai, nodrošināt saskarsmes iespējas jauniešiem sportojot kopā ar vecākiem un vecvecākiem, bezmaksas fiziskās aktivitātes svaigā gaisā ar drošu vidi un estētisku noformējumu.


“Kvalitatīvs, veselību veicinošs pakalpojums ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no viņa dzīves vietas”
Iesniedzējs: biedrība “Sporta klubs “Fitnes studija””
Īstenošanas vieta: Dzirnavu iela 13, Kuldīga
Kopējais finansējums: 9 992.35 LVL
Publiskais finansējums: 8 993.13 LVL
Kontakpersona: Santa Millere
Projekta mērķis: mobils, inovatīvs, veselību veicinošs pakalpojums Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu iedzīvotājiem.


“Mobilā meža nogabalu inventarizācija”
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas meža īpašnieku apvienība”
Īstenošanas vieta: “Stumbri” – 1, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 3 428.90 LVL
Publiskais finansējums: 2 057.34 LVL
Kontakpersona: Aigars Grīnbergs
Projekta mērķis: nodrošināt biedrības “Kuldīgas meža īpašnieku apvienība” biedrus un citus meža īpašniekus ar iespēju ātri un kvalitatīvi veikt meža atsevišķu nogabalu inventarizāciju, plānot mežsaimniecisko darbību, operatīvi aprēķināt un noteikt meža vērtību.


“Drošas braukšanas trases izveide kvadracikliem Kuldīgas novada Rumbas pagasta “Gravās””
Iesniedzējs: biedrība “Kurlande”
Īstenošanas vieta: “Gravas”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 199.63 LVL
Publiskais finansējums: 8 279.67 LVL
Kontakpersona: Imants Kārkliņš
Projekta mērķis: veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizējot motosportu jauniešu vidū, veicinot aktīvu, veselīgu dzīvesveidu. Drošas braukšanas trases izveide kvadracikliem un motocikliem Rumbas pagasta, Kuldīgas novada “Gravās”, radot jauniešiem iespēju apgūt jaunas zināšanas un iemaņas.


“Biedrības “Bērna un ģimenes lietu atbalsta centrs “Kurzemes talanti”” telpu vienkāršotā renovācija, pielāgojot tās personām ar kustību traucējumiem”
Iesniedzējs: biedrība “Bērna un ģimenes lietu atbalsta centrs “Kurzemes talanti””
Īstenošanas vieta: “Talanti”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 6 735.86 LVL
Publiskais finansējums: 6 062.27 LVL
Kontakpersona: Valdis Zīverts
Projekta mērķis: telpu vienkāršota renovācija, pielāgojot tās personām ar kustību traucējumiem, tādējādi izveidojot infrastruktūru sniegto pakalpojumu pieejamībai, sasniedzamībai un attīstībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.


“Keramikas darbnīcas labiekārtošana”
Iesniedzējs: biedrība “Alsungas keramika”
Īstenošanas vieta: Skolas iela 11a, Alsunga
Kopējais finansējums: 4 640.88 LVL
Publiskais finansējums: 4 142.09 LVL
Kontakpersona: Rasma Vanaga
Projekta mērķis: veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstīšanu un daudzveidību vietējiem iedzīvotājiem, ieviešot tehnoloģiskas iekārtas podniecības un keramikas izstrādājumu veidošanai.


“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartāla labiekārtojums Laidu pagasts, Kuldīgas novads”
Iesniedzējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: “Bitīte”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 11 063.00 LVL
Publiskais finansējums: 9 000.00 LVL
Kontakpersona: Andris Neilands
Projekta mērķis: uzlabot sabiedrisko pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, veicot teritorijas labiekārtošanas darbus.


“Līvijas Rezevskas muzeja teritorijas labiekārtošana”
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas kultūras biedrība “Līvija””
Īstenošanas vieta: Mucenieku iela 19, Kuldīga
Kopējais finansējums: 6 564.40 LVL
Publiskais finansējums: 5 791.23 LVL
Kontakpersona: Antoņina Valeiņa
Projekta mērķis: Līvijas Rezevskas muzeja un izstāžu zāles mūsdienīga un labiekārtota vide apmeklētājiem – pagalma iebraucamā ceļa nobruģēšana, solu izvietošana un apgaismojuma izveide.


“Teritorijas labiekārtošana Kuldīgas pilsētas dārzkopības biedrībā “Kurzemīte””
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas pilsētas dārzkopības biedrība “Kurzemīte””
Īstenošanas vieta: “Stāvlaukums”, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 8 697.00 LVL
Publiskais finansējums: 7 827.29 LVL
Kontakpersona: Māris Jansons
Projekta mērķis: vides kvalitātes uzlabošana un iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu veicināšana.

    IMG_3842 IMG_3841


“”Kaķu mājas” izveidošana Kuldīgā”
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas novada dzīvnieku aizsardzības biedrība “Mīļās ķepiņas””
Īstenošanas vieta: Zaļā iela 4 – 4, Kuldīga
Kopējais finansējums:  3 957.96 LVL
Publiskais finansējums: 3 562.16 LVL
Kontakpersona: Marita Līdaka
Projekta mērķis: izveidot Kuldīgā bez saimnieka palikušajiem kaķiem peredzētu telpu “Kaķu māja”.


 “Meža īpašnieku biedrības “Meža konsultants” mežsaimniecības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšana Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novados”
Iesniedzējs: biedrība “Meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants””
Īstenošanas vieta: Vidus iela 35, Kuldīga
Kopējais finansējums:  3 146.00 LVL
Publiskais finansējums: 1 887.60 LVL
Kontakpersona: Sigita Vaivade
Projekta mērķis: uzlabot meža īpašnieku biedrības “Meža konsultants” sniegto mežsaimniecības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, izmantojot jaunas programmas un modernas tehnoloģijas.


“Reitterapijas inventāra glabāšanas un atpūtas telpas izveide apmeklētājiem, apkārtnes labiekārtošana”
Iesniedzējs: biedrība “Eguss”
Īstenošanas vieta: “Luņi”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums:  9 900.68 LVL
Publiskais finansējums: 8 910.61 LVL
Kontakpersona: Ilonda Reita
Projekta mērķis: uzbūvēt mazēku reitterapijas inventāra glabāšanai, atpūtas un sanitāro telpu nodrošināšani apmkelētājiem, labiekārtot apkārtni.

Eguss 6karta


“SIA “Goldingen” biroja telpu vienkāršotā renovācija un aprīkojuma iegāde jaunu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem”
Iesniedzējs: SIA “Goldingen”
Īstenošanas vieta: Liepājas iela 37 – 50, Kuldīga
Kopējais finansējums:  4 863.33 LVL
Publiskais finansējums: 2 918.00 LVL
Kontakpersona: Līga Raituma
Projekta mērķis: veikt SIA “Goldingen” biroja telpas vienkāršoto renovāciju un iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai izveidotu infrastruktūru pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.


“Brīvā laika pavadīšanas ēkas būvniecība un aprīkojuma iegāde brīvdabas pasākumu organizēšanai pie Padures klēts Padures pagastā”
Iesniedzējs:  Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: “Padures klēts”, Padures pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums:  9 236.60 LVL
Publiskais finansējums: 8 312.94 LVL
Kontakpersona: Brigita Lange
Projekta mērķis: veicināt vietējo pakalpojumu un to ieejamībuas attīstīšanu, apkārtējās vides uzlabošanu un sabiedrisko aktivitāšu attīstīšanu pie Padures klēts Padures pagastā.

IMG_3843 DSC03211


“Fotomānija”
Iesniedzējs:  biedrība “Ir viegli būt labam”
Īstenošanas vieta: 1905.gada iela 3, Kuldīga
Kopējais finansējums:  2 829.10 LVL
Publiskais finansējums: 2 546.19 LVL
Kontakpersona: Artis Šimpermanis
Projekta mērķis: mobilā foto studija – radošas domāšanas un uzņēmējdarbības veicinātājs.


 “Alsungas vidusskolas mājturības kabineta vienkāršotā renovācija un aprīkošana”
Iesniedzējs:  Alsungas novada dome
Īstenošanas vieta: Skolas iela 11, Alsunga
Kopējais finansējums:  6 037.85 LVL
Publiskais finansējums: 5 434.06 LVL
Kontakpersona: Aiga Vanaga – Poriķe
Projekta mērķis: renovēt mājturības kabineta mācību virtuvi, kas veiks vairākas funkcijas – gan nodrošinās skolas audzēkņiem iespēju prakstiski apgūt tālākai dzīvei nepieciešamās mājturības prasmes un iemaņas un mudināt veidot ap sevi estētisku vidi, gan tiks izmantots pieaugušo mūžizglītības nodrošināšanai un citām aktivitātēm Alsungas novadā.


“Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana, ieviešot mobilās tehnoloģijas un e-grāmatas”
Iesniedzējs:  Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: 1905.gada iela 6, Kuldīga
Kopējais finansējums:  3 288.17 LVL
Publiskais finansējums: 2 914.12 LVL
Kontakpersona: Laima Mirdza Ostele
Projekta mērķis: modernizēt bibliotēkas pakalpojumus, integrējot tās darbā mobilās tehnoloģijas un e-grāmatas, tādējādi veicinot un attīstot bērnu un jauniešu lasīprasmi un informācijprātību, uzlabojot iedzīvotāju prasmes izmantot tiešsaistes datubāzes un citus e-resursus.


“Mākslinieku darbnīcas aprīkojuma iegāde”
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”
Īstenošanas vieta: Pils iela 2, Kuldīga
Kopējais finansējums:  3 128.79 EUR
Publiskais finansējums: 2 815.91 EUR
Kontakpersona: Ilze Supe
Projekta mērķis: iegādāties aprīkojumu, lai iekārtotu mākslinieku darbnīcas, kas veicinātu kultūras un mākslas norišu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem. Darbnīcu aprīkošanas mērķis ir gūt iespēju veidot daudzveidīgas Nākslinieku rezidences programmas, lai veicinātu daudzveidīgu mākslas nozaru māksliniekus uzturēties Kuldīgas Mākslinieku rezidencē un par radošā darba vietu izvēlēties Kuldīgu.


“Kuldīgas skeitparka modernizācija”
Iesniedzējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: Pilsētas estrādes parks, Kuldīga
Kopējais finansējums:  14 224.02 EUR
Publiskais finansējums: 12 801.62 EUR
Kontakpersona: Dace Jansone
Projekta mērķis: Kuldīgas skeitparka divu elemntu iegāde un uzstādīšana, lai dažādotu un paplašinātu sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Uzstādīt Kuldīgas skeitparkā starptautiskajiem standartiem atbilstošas rampas, kur Kuldīgas, Kuldīgas novada un Kurzemes reģiona iedzīvotāji varētu nodarboties ar ekstremālajiem sporta veidiem kā arī organizēt reģionāla un starptautiska mēroga sacensības ar plašu publikas piedalīšanos.


“Vienkāršotā rekonstrukcija telpām Pils ielā 2, Kuldīgā, mākslas un kultūras norišu centra izveidei”
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”
Īstenošanas vieta: Pils iela 2, Kuldīga
Kopējais finansējums: 10 000.00 LVL
Publiskais finansējums: 9 000.00 LVL
Kontakpersona: Ilze Supe
Projekta mērķis: veikt pirmā stāva vienkāršoto rekonstrukciju kultūras pieminekļa ēkā Pils ielā 2, Kuldīgā, lai biedrība varētu rīkot mākslas un kultūras pasākumus – izstādes, prezentācijas, tikšanās ar māksliniekiem un radošām personībām, rīkot kino lektorijus u.c. – pielāgot telpu laikmetīgu mākslas norišu vajadzībām.


“Meža ceļojums”
Iesniedzējs: biedrība “Meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants””
Īstenošanas vieta: Vidus iela 35, Kuldīga
Kopējais finansējums:  7 201.55LVL
Publiskais finansējums:  6 481.39 LVL
Kontakpersona: Sigita Vaivade
Projekta mērķis: lai interaktīvā viedā bērniem stāstītu par kokiem, augiem, dzīvniekiem, mežu kā ekosistēmu un meklētu jaunas iespējas izglītot nākošo mežā īpašnieku paaudzi, skolēnus un ģimenes, biedrība realizējot projektu iegādāsies meža tērpus, spilvenus, meža čemodānus un izveidos biedrības mājas lapu. Tā ir jauna iespēja interaktīvāk, interesantāk, modernā, saistošā veidā popularizēt skolēniem, meža īpašniekiem un ģimenēm, visai sabiedrībai meža kā visbagātākā resursa saglabāšanu un racionālu izmantošanu, sekmēs neformālo vides izglītību un dos iespēju popularizēt un veicināt meža apsaimniekošanu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados.


“Animācijas darbnīcas izveide Kuldīgā”
Iesniedzējs: biedrība “MESS”
Īstenošanas vieta: Pētera iela 5, Kuldīga
Kopējais finansējums:  10 000.00 LVL
Publiskais finansējums:  9 000.00 LVL
Kontakpersona: Ilonda Reita
Projekta mērķis: iegādāties nepieciešamo aprīkojumu animācijas darbnīcas izveidei Kuldīgā.


“Pamatlīdzekļu iegāde biedrības “K-Volejs” komandai Kuldīgā”
Iesniedzējs: biedrība “K – Volejs”
Īstenošanas vieta: Baznīcas iela 19 – 1, Kuldīga
Kopējais finansējums:   8 332.34 EUR
Publiskais finansējums:  7499.10 EUR
Kontakpersona: Nauris Sokolovskis
Projekta mērķis: pamatlīdzekļu iegāde biedrības “K – Volejs” sportistiem, lai nodrošinātu volejbola popularizēšanu un līdz ar to vietējo iedzīvotāju iesaisti un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.


“Inventāra un aprīkojuma iegāde Turlavas pagastam”
Iesniedzējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: Turlavas pagasta kultūras nams, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums:   9 887.44 LVL
Publiskais finansējums:  8 898.70 LVL
Kontakpersona: Mārcis Brantevics
Projekta mērķis: uzlabot materiāli tehnisko bāzi Turlavas kultūras namā, lai varētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam.


“Ūšu vārāmā namiņa un tā apkārtnes labiekārtošana”
Iesniedzējs: biedrība “Mednieku klubs Padure”
Īstenošanas vieta: “Ūšas”, Padures pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums:   9 997.58 LVL
Publiskais finansējums: 8 997.82 LVL
Kontakpersona: Ingrīda Garoza
Projekta mērķis: izveidot labiekārtotu un sakoptu vidi Ūšu vārāmā namiņā un tā apkārtnē, padarīt vārāmo namiņu par patīkamu atpūtas vietu un interesantu apskates objektu Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu iedzīvotājiem, iekļaujot to Kuldīgas tūrisma informācijas centra mājas lapas apskatāmo objektu sarakstā.


“Kurzemes nacionālo partizānu muzeja ierīkošana Rendas pagasta “Viesturos””
Iesniedzējs: nodibinājums “Rubeņu fonds”
Īstenošanas vieta: “Viesturi”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums:   9 947.53 LVL
Publiskais finansējums: 9 947.53 LVL
Kontakpersona: Andrejs Ķeizars
Projekta mērķis: veicināt nacionālās pretošanās kustības Kurzemē vēstures izpēti un sabiedrības, īpaši jaunatnes, izglītošanu.

    rubenu fonds 027 rubenu fonds 020


“Ložu šaušanas stenda “Skrienošais alnis” izbūve”
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas rajona mednieku un makšķernieku biedrība”
Īstenošanas vieta: “Rozēni”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 998.35 LVL
Publiskais finansējums: 8 998.51 LVL
Kontakpersona: Jānis Morozovs
Projekta mērķis: izbūvēt ložu šaušanas stendu “skrienošais alnis”, tādējādi dažādojot lauku ekonomikau un izveidojot infrastruktūtu pakalpojumu piejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

IMG_3853 IMG_3850


“Sportinga šaušanas iekārtu un aprīkojuma iegāde”
Iesniedzējs: biedrība “Vulkāna mednieks”
Īstenošanas vieta: “Šautuve”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 778.11 LVL
Publiskais finansējums: 8 800.30 LVL
Kontakpersona: Jānis Āboliņš
Projekta mērķis: iegādāties iekārtas un aprīkojumu biedrības “Vulkāna mednieks” piedāvāto pakalpojumu dažādošanai, pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.


“Strītbola laukuma izveide pie Kuldīgas Centra vidusskolas”
Iesniedzējs: biedrība “Mēs savai skolai un pilsētai”
Īstenošanas vieta: Mucenieku iela 6, Kuldīga
Kopējais finansējums: 7 568.76 LVL
Publiskais finansējums: 6 811.88 LVL
Kontakpersona: Vaiva Jēkabsone
Projekta mērķis: dažādot sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas Kuldīgas novada bērniem un jauniešiem, izveidojot strītbola laukumu pie Kuldīgas centra vidusskolas.

Stritbola laukums pie KCV


“Sabiedrības brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana un sportisko aktivitāšu veicināšana”
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas Tehniskais Sporta Klubs”
Īstenošanas vieta: Tehnikas iela 14, Kuldīga
Kopējais finansējums: 3 054.08 LVL
Publiskais finansējums: 2 748.66 LVL
Kontakpersona: Mārtiņš Lagzdiņš
Projekta mērķis: iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana un dažādošana, iegādājoties nepieciešamo inventāru tehnisko sporta veidu nodrošināšanai.


“Dūdu un digitālās foto kameras komplektu iegāde”
Iesniedzējs: biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””
Īstenošanas vieta: Ziedulejas iela 1, Alsunga
Kopējais finansējums: 1734.00 LVL
Publiskais finansējums: 1734.00 LVL
Kontakpersona: Dace Martinova
Projekta mērķis: iegādāties dūdas, lai pēc dūdu spēles apmācībām Alsungā nodibinātu dūdenieku ansambli Suitu dūdenieki, kā arī iegādāties digitālo foto kameras komplektu, lai nodrošinātu kvalitatīvas foto fiksācijas.


“Distanču slēpošanas nomas punkta izveidošana Kuldīgas novada sporta skolā”
Iesniedzējs: biedrība “Sporta klubs KATRĪNA”
Īstenošanas vieta: Īsā iela 4, Kuldīga
Kopējais finansējums: 10 395.60 EUR
Publiskais finansējums: 9 356.04 EUR
Kontakpersona: Agris  Kimbors
Projekta mērķis: slēpošanas inventāra iegāde, lai nodrošinātu vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, izveidojot distanču slēpošanas nomas punktu.

              IMG_5022 IMG_5021


“Veselā miesā, vesels gars Nīkrāces pagastā!”
Iesniedzējs: biedrība “Nīkrācnieki”
Īstenošanas vieta: Nīkrāces pamatskola, Dārza iela 3, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
Kopējais finansējums: 14 127.78 EUR
Publiskais finansējums: 14 110.11 EUR
Kontakpersona: Ilona Rītiņa
Projekta mērķis: sporta un dažādu sabiedrisko aktivitāšu brīvā laika pavadīšanai izveidošana un dažādošana. Āra trenažieru izveidošana un vides sakārtošana.

     IMG_7449 IMG_7448


“Brīvā laika pavadīšana telpu labiekārtošana un aprīkošana Laidu pagasta Laidu ciemā”
Iesniedzējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: Laidu skola, Laidu pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 7 678.98 LVL
Publiskais finansējums: 6 911.08 LVL
Kontakpersona: Andris Neilands
Projekta mērķis: sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, veikt aprīkojuma uzlabojumus, aprīkojot brīvā laika pavadīšanas centra telpas ar mēbelēm, iekārtām, instrumentiem un tehnoloģijām, kas atbilst mūsdienu prasībām, radot vidi, iespējami daudzveidīgām brīvā laika pavadīšanas nodarbībām un atpūtai.


“Atpūtas un rotaļu laukums Nīkrācē”
Iesniedzējs: biedrība “Ventas krasti”
Īstenošanas vieta: Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
Kopējais finansējums: 14 215.98 EUR
Publiskais finansējums: 14 215.98 EUR
Kontakpersona: Inese Īvāne
Projekta mērķis: labiekārtot aktīvās atpūtas vietu pie Nīkrāces skolas.


“Āra sporta aktivitāšu laukuma izveide Rendas pagastā”
Iesniedzējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: “Riteņi”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 14 228.72 EUR
Publiskais finansējums: 12 805.85 EUR
Kontakpersona: Dace Pušīlova
Projekta mērķis: iedzīvotāju fizisko aktivitāšu, dzīves kvalitātes un sporta infrastruktūras uzlabošana, radot labvēlīgu un mūsdienīgu vidi un radot iespēju iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties ar sportu saistītos procesos, stiprinot iedzīvotāju veselīgu, saturīgu un lietderīgu brīvā laika izmantošanu, veicinot dažāda vecuma, dzimuma, tautību un sociālā stāvokļa iedzīvotāju sadarbību un aktīvu līdzdalību sporta, kultūras un sociālajā attīstībā, izveidojot āra trenažieru materiālo bāzi un BMX rampu Rendas pagastā.

IMG_5365 IMG_5364


“Kuldīgas Svētās Annas baznīcas dārza labiekārtošana, 2. kārta”
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas Svētās Annas baznīcas atbalsta biedrība”
Īstenošanas vieta: Dzirnavu iela 12, Kuldīga
Kopējais finansējums: 7 634.84 LVL
Publiskais finansējums: 6 871.36 LVL
Kontakpersona: Irma Gertnere
Projekta mērķis: Kuldīgas Svētās Annas baznīcas teritorijas apgaismojuma ierīkošana.

                          ab7 ab6


“Tautastērpu iegāde bērnu korim un deju kolektīvam”
Iesniedzējs: biedrība “MESS”
Īstenošanas vieta: Pētera iela 5, Kuldīga
Kopējais finansējums: 8 629.45 EUR
Publiskais finansējums: 7 766.50 EUR
Kontakpersona: Ilonda Reita
Projekta mērķis: iegādāties tautastērpus Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas bērnu korim un deju kolektīvam.

KMHZV KMHZV 1


“Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam (VPDK) “Bandava””
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas dejotāju biedrība”
Īstenošanas vieta: Pētera iela 10, Kuldīga
Kopējais finansējums: 12 561.34 EUR
Publiskais finansējums: 11 305.21 EUR
Kontakpersona: Inga Muižniece
Projekta mērķis: iegādāties VPDK “Bandava” tautas tērpus, lai nodrošinātu augstu kolektīva māksliniecisko sniegumu un nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu.

Bandavas tautas tērpi


“Aktīvā atpūta Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā”
Iesniedzējs: biedrība “Viduskurzemes tūrisma apvienība”
Īstenošanas vieta: Baznīcas iela 17, Kuldīga
Kopējais finansējums: 9 819.52  EUR
Publiskais finansējums: 9 819.52 EUR
Kontakpersona: Jana Bergmane
Projekta mērķis: nodrošināt aktīvās atpūtas iespējas Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, atbalstītu vietējo iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un veicinātu lauku ekonomikas dažādošanu ar jaunu tūrisma piedāvājumu.

IMG_5024


“Snēpeles pagasta etnogrāfiskā tautastērpa izgatavošana”
Iesniedzējs: biedrība “Snēpeles pagasta deju kolektīvs”
Īstenošanas vieta: “Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 11 300.86  EUR
Publiskais finansējums: 10 170.78 EUR
Kontakpersona: Ilonda Reita
Projekta mērķis: Snēpeles pagasta etnogrāfiskā tautastērpa izgatavošana VPDK “Snēpele” 12 pāriem.

   Snepeles deju kolektiva terpi 2 Snepeles deju kolektiva terpiMĀJRAŽOTĀJI
(LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJAS UN MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA)

“Tehnikas modernizācija Kuldīgas novada, Pelču pagasta zemnieku saimniecībā “Mieriņi””
Iesniedzējs: ZS “Mieriņi”
Īstenošanas vieta: “Mieriņi”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 21 054.58 LVL
Publiskais finansējums: 9 000.00 LVL
Kontakpersona: Gunārs Jansons
Projekta mērķis: papildināt ZS “Mieriņi” tehnikas un tā aprīkojuma parku, lai modernizētu un uzlabotu ekonomiskās darbības attīstību un konkurētspēju.


“Maiņvērsējarkla Kverneland ES-100-200-5 iegāde”
Iesniedzējs: ZS “Bērzlejas”
Īstenošanas vieta: “Bērzlejas”, Alsungas novads
Kopējais finansējums: 17 553.03 LVL
Publiskais finansējums: 7 898.86 LVL
Kontakpersona: Jānis Gornijs
Projekta mērķis: papildināt ZS “Bērzlejas” tehnikas un tā aprīkojuma parku, lai modernizētu un uzlabotu ekonomiskās darbības attīstību un konkurētspēju.


“Grābekļa – siena ārdītāja GVR6B iegāde”
Iesniedzējs: ZS “Krastiņi”
Īstenošanas vieta: “Krastiņi”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 3 450.00 LVL
Publiskais finansējums: 1 552.50 LVL
Kontakpersona: Rihards Dadzītis
Projekta mērķis: papildināt ZS “Krastiņi” tehnikas un tā aprīkojuma parku, lai modernizētu un uzlabotu ekonomiskās darbības attīstību un konkurētspēju.


“Upeņu primārās ražošanas uzsākšana Vārmes pagasta “Ērpalīčos””
Iesniedzējs: Jānis Līdumnieks
Īstenošanas vieta: “Ērpalīči”, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 11 023.18 LVL
Publiskais finansējums: 6 062.75 LVL
Kontakpersona: Jānis Līdumnieks
Projekta mērķis: izveidot latvijā konkurētspējīgu upeņu primārās ražošanas uzņēmumu, ieviest progresīvas un efektīvas ražošanas tehnoloģijas, radīt jaunas pilna laika un sezonālas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.