ELFLA IX KĀRTA

logo

“Aprīkojuma iegāde SIA “SJ Būve” sniegto pakalpojumu paplašināšanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
Iesniedzējs:  SIA “SJ Būve”
Īstenošanas vieta: Upes iela 4, Alsunga
Kopējais finansējums: 14 228.79 EUR
Publiskais finansējums: 8 537.27 EUR
Kontakpersona: Jānis Sala
Projekta mērķis: paplašināt SIA “SJ Būve” piedāvājamo pakalpojumu klāstu, veicot nepieciešamo iekārtu (plazmas griešanas iekārtas) iegādi, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorjā.


“Zobārstniecības kabineta izveide Kuldīgā”
Iesniedzējs:  SIA “ANROJA”
Īstenošanas vieta: Smilšu iela 24, Kuldīga
Kopējais finansējums: 14 228.79 EUR
Publiskais finansējums: 8 537.27 EUR
Kontakpersona: Anete Paškova
Projekta mērķis: radīt vietējiem un apkārtējo novadu – Kuldīgas, Alsungas un Skrundas iedzīvotājiem ērtāku, ārtāku, kvalitatīvāku un mūsdienīgāku zobārstniecības pakalpojumu sasniedzamību Kuldīgas pilsētā.


“Aprīkojuma iegāde ZS “Baļļas” sniegto pakalpojumu paplašināšani un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
Iesniedzējs:  ZS “Baļļas”
Īstenošanas vieta: “Baļļas”, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 3 820.11 EUR
Publiskais finansējums: 2 292.06 EUR
Kontakpersona: Ieva Sadauska
Projekta mērķis: attīstīt ZS “Baļļas” ražošanu un uzlabot gala produktu kvalitāti, veicot nepieciesamā aprīkojuma iegādi, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.


“Aprīkojuma iegāde SIA “Goldingen” sniegto pakalpojumu paplašināšani un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
Iesniedzējs:  SIA “Goldingen”
Īstenošanas vieta: Liepājas iela 37 – 50, Kuldīga
Kopējais finansējums: 323.46 EUR
Publiskais finansējums: 194.08 EUR
Kontakpersona: Līga Raituma
Projekta mērķis: paplašināt SIA “Goldingen” piedāvājamo pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.


“Automatizētas krāsošanas līnijas izveide ražošanā”
Iesniedzējs:  SIA “MGS FACTORY”
Īstenošanas vieta: “Miķeļi”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 14 228.79EUR
Publiskais finansējums: 8 537.27 EUR
Kontakpersona: Mareks Gipters
Projekta mērķis: pilnveidot ražošanas procesu, ieviešot ražošanas procesā jaunas, efektīvas krāsošanas iekārtas, kas ļauj pilnveidot gan esošo produktu ražošanu, gan jaunu produktu ieviešanu masveida ražošanā kā arī sniegt pilnvērtīgus krāsošanas pakalpojumus kokapstrādes uzņēmumiem Kuldīgas novadā.